Jesteśmy dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem, które ma na celu prowadzenie badań - profilaktycznych i diagnostycznych - w rodzinach z genetycznie uwarunkowaną skłonnością do rozwoju nowotworów.
Umożliwia to wcześniejsze wykrycie i skuteczniejsze leczenie chorób nowotworowych, a także wspieranie pacjentów oraz ich rodzin.
Szczególny nacisk kładziemy na wiedzę, która staje się częścią funkcjonowania nowoczesnych społeczeństw, ponieważ powinny one przygotowywać młode pokolenia do świadomej kontroli swojego zdrowia.
Ilustracja: spirala DNA - Photo by Braňo on Unsplash

Przekazując 1,5% podatku dochodowego na cele naszego Stowarzyszenia możesz wspierać pacjentów i ich rodziny z predyspozycjami do nowotworów dziedzicznych, wpłynąć na aktywną promocję osiągnięć i badań w dziedzinie nowotworów dziedzicznych.


Nasz numer KRS: 0000023398
status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP) posiadamy od 12.01.2010 r.

Główne cele Stowarzyszenia
  • Promocja oraz upowszechnianie teoretycznych i praktycznych osiągnięć w dziedzinie nowotworów dziedzicznych.
  • Edukacja pacjentów i ich rodzin, która eksponuje ich podmiotowość, dokonywanie optymalnych decyzji i zdobywanie umiejętności współpracy z nowoczesną medycyną.
  • Działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami.
  • Promocja i organizacja wolontariatu na rzecz działalności Stowarzyszenia.
  • Prowadzenie badań profilaktycznych i diagnostycznych w rodzinach z genetycznie uwarunkowaną skłonnością do nowotworów dziedzicznych.
Zadbaj o siebie i swoją rodzinę - przeczytaj tę informację

Choroba nowotworowa może rozwijać się nie dając żadnych widocznych i odczuwalnych oznak. Zmiany mogą być wcześniej ustalone tylko na podstawie badań specjalistycznych wykonywanych w oparciu o nowoczesną technologię.

Przygotowując się do spotkania z lekarzem, trzeba zebrać dokładne informacje o zachorowaniach w rodzinie. Równą uwagę należy poświęcić linii żeńskiej i męskiej w rodzinie.

Poznanie ryzyka choroby nowotworowej może pomóc uniknąć konsekwencji poprzez wdrożenie odpowiednich badań profilaktycznych, systematyczną kontrolę zdrowia. Działania prewencyjne to najlepsza inwestycja w zdrowie.

Osoby, które zachorowały na chorobę nowotworową, ustalając ryzyko genetyczne choroby działają nie tylko dla dobra innych członków rodziny. Informacja genetyczna otwiera choremu dostęp do możliwości indywidualnej prewencji i leczenia.

Badania trwają krótko — pierwsze spotkanie to rozmowa, wywiad lekarski oraz pobranie krwi do badań genetycznych, na drugim spotkaniu lekarz na podstawie wyników badań określa ewentualne ryzyko choroby nowotworowej i ustala plan profilaktyki.

Badania wykonuje się w wielu poradniach i laboratoriach w Polsce, potrzebne jest skierowanie od lekarza rodzinnego.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wspierania Rodzin z Predyspozycjami do Nowotworów Dziedzicznych - logo

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wspierania Rodzin z Predyspozycjami do Nowotworów Dziedzicznych

Siedziba:
Międzynarodowe Centrum Nowotworów Dziedzicznych
Onkologiczna Poradnia Genetyczna
ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin

KRS: 0000023398

NIP: 9552021430

REGON: 81239183900000

Data przyznania statusu OPP: 12.01.2010 r.