Nasze działania

Konferencje

Wspieramy rozwój badań genetycznych i diagnostycznych, pomagamy w rokrocznie organizowanej Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Genetyka nowotworów”.

Profilaktyka zdrowotna

Jednym z naszych działań jest aktywna praca na rzecz profilaktyki zdrowotnej: „Zdrowa Rodzina”. Stowarzyszenie bierze aktywny udział w różnego rodzaju akcjach, dniach zdrowia itp., propagując swoje idee.

Edukacja

Poprzez wiedzę do praktyki: organizujemy wykłady, spotkania, opracowujemy informacje i materiały edukacyjne, starając się dotrzeć do wielu środowisk.

Relacje

W miarę naszych możliwości finansowych staramy się pomagać, wspierać rodziny i pacjentów z predyspozycjami do nowotworów dziedzicznych.

Jeden procent naprawdę może wiele zmienić, dzięki tym funduszom możemy działać i pomagać

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wspierania Rodzin z Predyspozycjami do Nowotworów Dziedzicznych
nr konta bankowego: 79 1240 3826 1111 0000 4411 1984 (Pekao SA)
KRS: 0000023398
Regon: 812391839

Deklaracja podatkowa zawiera dwa pola, które należy wypełnić, aby móc przekazać 1% rocznego podatku. W pola te wpisać należy numer KRS Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wspierania Rodzin z Predyspozycjami do Nowotworów Dziedzicznych oraz przekazywaną kwotę, której wartość nie może przekroczyć 1% podatku wskazanego w zeznaniu podatkowym.

Darowiznę można wpłacać na konto
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Wspierania Rodzin z Predyspozycjami do Nowotworów Dziedzicznych
nr konta bankowego: 79 1240 3826 1111 0000 4411 1984 (Pekao SA)