06 Paź
  • By Stowarzyszenie
  • Cause in

Człowiek i jego dzieło

Dzięki staraniom naszego Stowarzyszenia i Działu Edukacji Muzeum Narodowego w Szczecinie w roku 2009/2010 został zorganizowany całoroczny
cykl spotkań pod jednym wspólnym tytułem „Człowiek i jego dzieło”, ponieważ zarówno sztuka jak i nauka jest dziełem człowieka, które wpisują się trwale w nasze życie i kulturę. Celem tych spotkań była popularyzacja wyników badań naukowców z empirycznym dorobkiem badawczym, których prace często są znane głównie w świecie nauki. Zapraszaliśmy na tę niepowtarzalną możliwość przysłuchiwania się wykładom, do korzystania z wiedzy naszych szczecińskich naukowców, głównie z dziedzin medycznych i biologicznych. Pragnęliśmy przedstawić tych naukowców i ich prace, która mają wpływ na bezpieczniejsze i dłuższe życie każdego z nas. Życie i zdrowie zależy od naszych dyspozycji i możliwości, ale także od pracy innych ludzi, w tym od wyników najnowszych badań naukowych. Wiedza na temat swojego zdrowia, stylu życia i możliwości organizmu jest coraz częściej elementem nowocześnie pojętej kultury zdrowia współczesnych społeczeństw. Doskonałe prezentacje tak trudnych tematów w formie popularnonaukowej przybliżyły problematykę, a niejednokrotnie oswoiły słuchaczy z zakresem wiedzy i tymi informacjami, które jak wynikało z późniejszych pytań i rozmów, dotychczas bywały odkładane w czasie lub całkiem zaniechane.
Spotkania odbywały się w każdą pierwszą środę miesiąca w Muzeum Narodowym w Szczecinie od października 2009 do czerwca 2010 roku.

Harmonogram.pdf

Pragniemy wyrazić serdeczne podziękowania Dyrekcji Muzeum Narodowego w Szczecinie za współpracę przy realizacji całorocznego cyklu „Człowiek i jego dzieło”.
Szczególne wyrazy wdzięczności składamy starszemu kustoszowi, Pani mgr Krystynie Milewskiej – Kierownik Działu Edukacji Muzeum Narodowego w Szczecinie, dzięki której mogły być przedstawione dzieła człowieka z naszego miasta- dzieła nauki naszych czasów, stąd powstał wspólnie pomyślany tytuł cyklu ”Człowiek i jego dzieło” oraz idea prezentacji współczesnej nauki służącej zdrowiu człowieka.

Elżbieta Przerwa – prezes