04 Kwi
  • By Stowarzyszenie
  • Cause in

Genetyka – Edukacja Młodzieży w Programowaniu Zdrowia Współczesnej Rodziny

4 kwietnia 2015r. w Międzynarodowym Centrum Nowotworów Dziedzicznych i Zakładu Genetyki Patomorfologii PUM w Szczecinie odbyła się konferencja pn. „Genetyka dla edukacji i rodziny”, której organizatorem było Ogólnopolskie Stowarzyszenie Rodzin z Predyspozycjami do Nowotworów Dziedzicznych.

Do pobrania: Dietetyczna profilaktyka nowotworowa (165 pobrań)
Do pobrania: Metodyczne propozycje wykorzystania wiedzy o profilaktyce nowotworowej w praktyce szkolnej (90 pobrań)
Do pobrania: Postępy w genetyce klinicznej raka (92 pobrania)
Do pobrania: Najnowsze osiągnięcia genetyki w profilaktyce nowotworowej (88 pobrań)

genetyczna_plakat_poprawiony_4_11_2015