23 Kwi
  • By Stowarzyszenie
  • Cause in

Konferencja „Genetyka dla edukacji i rodziny” pod Honorowym Patronatem Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty

21 kwietnia br. w Międzynarodowym Centrum Nowotworów Dziedzicznych i Zakładu Genetyki Patomorfologii PUM w Szczecinie odbyła się konferencja pn. „Genetyka dla edukacji i rodziny”, której organizatorem było Ogólnopolskie Stowarzyszenie Rodzin z Predyspozycjami do Nowotworów Dziedzicznych. W wykładach i warsztatach wzięła udział młodzież licealna wraz z nauczycielami z województwa zachodniopomorskiego.

Nasze przedsięwzięcie zostało objęte Honorowym Patronatem Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty – Pani Magdaleny Zarębskiej-Kulesza, która była również gościem podczas spotkania.

Głównym celem konferencji było poznanie ryzyka i profilaktyki choroby nowotworowej, co ostatecznie może pomóc uniknąć negatywnych konsekwencji zdrowotnych, poprzez wdrożenie odpowiednich badań profilaktycznych oraz żywienia.

Wykłady i warsztaty poprowadzili pracownicy naukowi Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego i Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego: prof. Jan Lubiński (PUM), dr inż. Edyta Balejko (ZUT), dr hab. inż. Jolanta Kiełpińska, prof. nadzw. ZUT, dr Wojciech Kluźniak (PUM).

 

PROGRAM
I. 9.00-9.10

Powitanie, omówienie programu Warsztatów –mgr Elżbieta Przerwa prezes Stowarzyszenia

  1. 9.10- 11.30 – WYKŁADY
  2. WYKŁAD INAUGURACYJNY – Jan Lubiński (PUM)
  3. „Czy istnieje idealna dieta? ” – dr Edyta Balejko (ZUT)
  4. „Dieta spersonalizowana bazująca na kodzie DNA; projektowanie i
    możliwości wykorzystania” – dr hab. Jolanta Kiełpińska, prof. nadzw. ZUT)
  5. “Genetyczna predyspozycja do nowotworów”- dr Wojciech Kluźniak (PUM) 

III. 11.30-12.00 Przerwa na lunch

  1. WARSZTATY – podział uczestników na 3 grupy:

Grupa I :  12-12.30 Zwiedzanie Centrum, 12.30- 13. Laboratorium. 13.00-13.30 Warsztaty żywieniowe

Grupa II :  12-12.30 Warsztaty żywieniowe 12.30-13.00 Zwiedzanie Centrum. 13.00-13.30 Laboratorium

Grupa III : 12.00- 12.30 Laboratorium, 12.30 -13. Warsztaty żywieniowe, 13.00 -13.30 Zwiedzanie

 13.30 ZAKOŃCZENIE WARSZTATÓW

Program warsztatów  w laboratorium: dr Wojciech Kluźniak

“Techniki molekularne wykorzystywane w badaniach genetycznych”
A) techniki izolacji DNA
B) nauka pipetowania
C) przygotowanie reakcji PCR

Program warsztatów żywieniowych: dr Edyta Balejko, mgr Angelika Heberlej

Praktyczne przygotowywanie żywności i  jej degustacja.
„Superfoods”- praktyczne przygotowywanie  zdrowego, szybkiego i smacznego drugiego śniadania w oparciu o „superżywność”.

*Do superżywności zaliczamy określony zestaw jadalnych i niezwykle odżywczych roślin, które nie klasyfikujemy jako pożywienie, również  jako leki. Te bioaktywne składniki diety.