SIEDZIBA STOWARZYSZENIA

Międzynarodowe Centrum Nowotworów Dziedzicznych

Adres:

Centrum Nowych Technologii Medycznych
Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
71-252 Szczecin, ul. Unii Lubelskiej 1

E-mail:

kontakt@genetyka-stowarzyszenierodzin.pl

Telefon:

Sekretariat ZGiP PUM w Szczecinie
tel. +91-466-15-32