06 Maj
  • By Stowarzyszenie
  • Cause in

Programowanie zdrowia współczesnej rodziny w zakresie profilaktyki nowotworowej – konkurs

Serdecznie dziękujemy za udział w konkursach zorganizowanych dla nauczycieli i uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych województwa zachodniopomorskiego „ Programowanie zdrowia współczesnej rodziny w zakresie profilaktyki nowotworowej”.
Organizatorami konkursu było Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wspierania Rodzin z Predyspozycjami do Nowotworów Dziedzicznych oraz Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli . Patronat honorowy nad konkursem objęło Międzynarodowe Centrum Nowotworów Dziedzicznych w Szczecinie

Celami konkursów było m.in. wspomaganie nauczycieli i uczniów w praktycznym wykorzystywaniu zdobytej wiedzy i umiejętności z zakresu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia oraz popularyzacja treści podstawy programowej kształcenia ogólnego (III i IV etap edukacyjny), prozdrowotnych i profilaktycznych w praktyce szkolnej. Do udziału w konkursach zaproszone były także szkoły specjalne.
Rodzaje zaproponowanych konkursów:
konkurs dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych na projekt edukacyjny;
konkurs dla uczniów gimnazjów na pracę plastyczną; „Moje drzewo genologiczne”;
konkurs dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych na formę literacko-plastyczną „Komiks”;
konkurs dla nauczycieli gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych na scenariusz zajęć edukacyjnych;
konkurs dla gimnazjów lub szkół ponadgimnazjalnych na program profilaktyki.
Zgłoszone prace zostały zebrane i ocenione przez Komisję, która z powodu bardzo dużego zróżnicowania prac przyznała wyróżnienia z upominkami, a tym samym zrezygnowała z przyznawania nagród I,II czy III miejsca. Największą popularnością cieszył się komiks.

Do każdego z konkursów jest opracowany REGULAMIN.

Informacje na temat konkursów zamieścił również ZCDN: ZOBACZ .

 

Zachęcamy nauczycieli do przesyłania (na adres Stowarzyszenia) dokumentacji fotograficznej lub filmowej oraz komentarza z zajęć poświęcanych profilaktyce prozdrowotnej – umieścimy je na naszej stronie.