Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wspierania Rodzin z Predyspozycjami do Nowotworów Dziedzicznych
nr konta bankowego: 79 1240 3826 1111 0000 4411 1984(Pekao SA)
KRS: 0000023398
Regon: 812391839

JAK MOŻNA POMÓC?

PRZEKAŻ 1%
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wspierania Rodzin z Predyspozycjami do Nowotworów Dziedzicznych jest organizacją pożytku publicznego uprawnioną do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Jak można przekazać 1% podatku?
Deklaracja podatkowa zawiera dwa pola, które należy wypełnić, aby móc przekazać
1% rocznego podatku. W pola te wpisać należy numer KRS Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wspierania Rodzin z Predyspozycjami do Nowotworów Dziedzicznych oraz przekazywaną kwotę, której wartość nie może przekroczyć 1% podatku wskazanego w zeznaniu podatkowym.

Jeden procent naprawdę może wiele zmienić, dzięki tym funduszom możemy działać i pomagać
Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych dostępny jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.mpips.gov.pl.

DAROWIZNA
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wspierania Rodzin z Predyspozycjami do Nowotworów Dziedzicznych od 2010 roku posiada status organizacji pożytku publicznego. Zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000023398

Darowiznę można wpłacać na konto
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Wspierania Rodzin z Predyspozycjami do Nowotworów Dziedzicznych
nr konta bankowego: 79 1240 3826 1111 0000 4411 1984 (Pekao SA)

Darowiznę na cele pożytku publicznego można odliczyć od dochodu:
1. Darowizny osób fizycznych w kwocie nie wyższej niż 6% dochodu (na podstawie Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych).
2. Darowizny osób prawnych do wysokości nie przekraczającej 10% dochodu
(na podstawie Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych).

ZAPIS MAJĄTKOWY
Przepisy prawa cywilnego nie ograniczają uprawnień do otrzymania spadku, zapisu bądź darowizny tylko i wyłącznie do osób fizycznych.
Zapis majątkowy na rzecz organizacji pożytku publicznego to coraz chętniej wybierana forma dotacji na rzecz potrzebujących.
Spadek może być jednorazowym gestem dobroczynnym, ale także źródłem wieloletniego finansowania działalności filantropijnej.
Przedmiotem zapisu mogą być środki finansowe lub rzeczowe, nieruchomości, prawa majątkowe.
Przekazanie składnika majątku na rzecz organizacji pożytku publicznego wymaga sporządzenia aktu notarialnego.