1. Choroba nowotworowa może rozwijać się nie dając żadnych widocznych i odczuwalnych oznak. Zmiany mogą być wcześniej ustalone tylko na podstawie badań specjalistycznych wykonywanych w oparciu o nowoczesną technologię.
2. Przygotowując się do spotkania z lekarzem, trzeba zebrać dokładne informacje o zachorowaniach w rodzinie. Równą uwagę należy poświęcić zarówno linii żeńskiej, jak i męskiej rodziny.
3. Poznanie ryzyka choroby nowotworowej może pomóc uniknąć dalszych konsekwencji poprzez wdrożenie odpowiednich badań profilaktycznych, systematyczną kontrolę zdrowia. Działania prewencyjne to najlepsza inwestycja w zdrowie.
4. Osoby, które zachorowały na chorobę nowotworową, ustalając ryzyko genetyczne choroby działają nie tylko dla dobra innych członków rodziny.
Informacja genetyczna otwiera choremu dostęp do możliwości indywidualnej (dopasowanej do konkretnej osoby) prewencji i leczenia.
5. Badania trwają krótko – pierwsze spotkanie to rozmowa, wywiad lekarski oraz pobranie krwi do badań genetycznych, na drugim spotkaniu lekarz na podstawie wyników badań określa ewentualne ryzyko choroby nowotworowej i ustala plan profilaktyki.
6. Badania wykonuje się w wielu poradniach i laboratoriach w Polsce, potrzebne jest skierowanie od lekarza rodzinnego.

MIEJSCE BADAŃ w Szczecinie, siedziba Stowarzyszenia
Onkologiczna Poradnia Genetyczna 70-115 Szczecin, ul. Połabska 4
Międzynarodowe Centrum Nowotworów Dziedzicznych, Zakład Genetyki i Patomorfologii PUM
Tel. 91/466 15 52
91/466 15 53